Rörledningar

CPV code: 44163100-1.

Parent caregory: Rörledningar och armatur.

Sub categories

44163100-1: Rörledningar
44163110-4: Avloppsledningar
44163120-7: Fjärrvärmeledningar
44163130-0: Kloakledningar
44163140-3: Ång- och vattenrör
44163150-6: Lågtrycksrör
44163160-9: Distributionsrör och tillbehör

Change language

Тръбопроводи
Trouby a trubky
Rørledninger
Leitungen
Σωληνώσεις
Pipes
Tuberías
Torud
Johdot
Conduites
Pipes
Csövek
Tubature
Vamzdžiai
Caurules
Pajpijiet
Pijpen
Rury
Condutas
Ţevi
Rúrky
Cevi
Rörledningar