Rúrky

CPV code: 44163100-1.

Parent caregory: Rúrky a príslušenstvo (spojky).

Sub categories

44163100-1: Rúrky
44163110-4: Odvodňovacie rúrky
44163120-7: Rúrky diaľkového kúrenia
44163130-0: Kanalizačné rúry
44163140-3: Parné a vodné rúrky
44163150-6: Nízkotlakové rúrky
44163160-9: Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo

Change language

Тръбопроводи
Trouby a trubky
Rørledninger
Leitungen
Σωληνώσεις
Pipes
Tuberías
Torud
Johdot
Conduites
Pipes
Csövek
Tubature
Vamzdžiai
Caurules
Pajpijiet
Pijpen
Rury
Condutas
Ţevi
Rúrky
Cevi
Rörledningar