Caurules

CPV code: 44163100-1.

Parent caregory: Cauruļvadi un veidgabali.

Sub categories

44163100-1: Caurules
44163110-4: Drenāžas caurules
44163120-7: Centrālapkures tīklu cauruļvadi
44163130-0: Kanalizācijas caurules
44163140-3: Tvaika un ūdens cauruļvadi
44163150-6: Zemspiediena cauruļvadi
44163160-9: Sadales tīklu cauruļvadi un piederumi

Change language

Тръбопроводи
Trouby a trubky
Rørledninger
Leitungen
Σωληνώσεις
Pipes
Tuberías
Torud
Johdot
Conduites
Pipes
Csövek
Tubature
Vamzdžiai
Caurules
Pajpijiet
Pijpen
Rury
Condutas
Ţevi
Rúrky
Cevi
Rörledningar