Torud

CPV code: 44163100-1.

Parent caregory: Torud ja liitmikud.

Sub categories

44163100-1: Torud
44163110-4: Tühjendustorustikud
44163120-7: Kaugküttetorud
44163130-0: Kanalisatsioonitorud
44163140-3: Auru- ja veetorud
44163150-6: Madalrõhutorud
44163160-9: Jaotustorud ja manused

Change language

Тръбопроводи
Trouby a trubky
Rørledninger
Leitungen
Σωληνώσεις
Pipes
Tuberías
Torud
Johdot
Conduites
Pipes
Csövek
Tubature
Vamzdžiai
Caurules
Pajpijiet
Pijpen
Rury
Condutas
Ţevi
Rúrky
Cevi
Rörledningar